PAR MUMS

Mūsu firma

                                     

SIA “Arkada-M” dibināta 2006. gada 13. septembrī. Mūsu pamatdarbības veids ir
drošības tehnisko līdzekļu un specialās tehnikas pārdošana un tehniskā apkalpošana.
Mūsu klientu vidū ir muitas iestādes, bruņotie spēki, policija, robežsardze, vairāku
banku, valsts un privātuzņēmumu drošības dienesti.
Mēs piedāvājam savus pakalpojumus ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā.

Mūsu firma oficiāli pārstāv tādas ārzemju kompānijas kā Astrophysics Inc. (ASV) –
bagāžas un kravu pārbaudes rentgeniekārtu ražotājs, Vidisco Ltd. (Izraēla) – mobilo
rentgeniekārtu ražotājs, Sas R&D Services Inc. (ASV) – kontrabandas detektoru un
endoskopu ražotājs, Šestan-Busch d.o.o. (Horvātija) - ballistiskais aizsargekipējuma
ražotājs, Singing Rock s.r.o. (Čehija) - alpīnistu inventāra ražotājs un citas.

Sadarbībā ar mūsu partneriem pēdējo gadu laikā mēs esam realizējuši vairākus
nozīmīgus projektus, piemērām: Igaunijas muitas iestādēm ir piegādātas un uzstādītas
3 bagāžas un kravu pārbaudes rentgeniekārtas, pa vienai rentgeniekārtai - Lietuvas
Republikas Seimai un Viļņas lidostai; Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam
mēs piegādājām dažādus muitas tehniskos līdzekļus, Vidisco mobilās sistēmas izmanto
Latvijas Valsts policijas darbinieki; vairāku reģionu pašvaldību policijas darbinieki ir
aizsargāti ar mūsu piegādātajām bruņuvestēm.

Mēs nodarbojamies ne tikai ar drošības tehnisko līdzekļu pārdošanā, bet arī veicam šo
iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un remontu.

Regulāri organizējam mūsu klientiem informācijas seminārus un jaunu drošības produktu
prezentācijas.

Uzkrātā pieredze un pastāvīgā savas zināšanas un prasmes atjaunošana ļauj mums
godprātīgi un profesionāli sniegt augstās kvalitātes pakalpojumus un pilnībā apmierināt
mūsu klientu prasības.

  

     

PARTNERI

Astrophysics Inc. (USA)
http://www.astrophysicsinc.com/ - viens no pasaulē vadošajiem
rentgenaaparatūras ražotājiem. Izstrādā un ražo bagāžas, kravu un pasta sūtījumu
pārbaudes iekārtas.

Vidisco Ltd (Izraēla)
http://www.vidisco.com/ - modernāko pārnēsājamo digitālo rentgena sistēmu
izstrādātājs un ražotājs. Šīs kompānijas rentgena iekārtas plaši izmanto
militārie spēki un drošības dienesti.

SAS R&D Services Inc. (USA)
http://sasrad.com/ - kontrabandas detektoru, fibroskopu, videoskopu un citu
muitas aprīkojumu ražotājs.